Die Onthou

Verlede bly aan my klou
Verlede laat my ook onthou
Alles wat ons moes deurgaan
So onmoontlik om alles te verstaan

Verskillend het ons lewe geloop
Party van alles gestroop
Dankie ons ken die Here
So bring Hy vir ons Vrede

Vasstaan in ons geloof
Dit is ons alle hoop
Ons gebede word verhoor
Uit die hemelkring 'n engelkoor

In blydskap om te verenig
Met ons God drie-enig
Salig is die wat in die Here sterwe
Hy verdien die ewige Lewe

Laat ons dan voortsit
Die ewige stryd
So moet ons sondes bely
Deur God 3-enig word ons bevry

Riekie

© Riekie Brink