Die Tien Gebooie

Van die boom van goed en kwaad mag jy nie eet nie
Jy sal nie later of agterna kan sê jy het nie geweet nie
Al so was daar net een groot gebod in die mens se begin
Met volop vryheid en genoeg tyd om daaroor te besin.

Wat was fout? Wat het met die vrye mens gebeur?
Hy sterf, en vir duisend geslagte hierdie vreeslike lot betreur
Al wat God van sy skeppings mens verwag en wou sê
Is om Hom in eie vryheidskeuse te waardeer en lief te hê.

Die verbond met Noag het baie helder en duidelik gestel
Dat ’n dier wat lewe nie ge-eet mag word en vir almal vertel (Gen.9:4)
Dat ook ’n medemens se bloed in doodslag ge-eis sal word
Van die moordenaar wat moes betaal en dan in duie stort.

Van Abraham word deur almal en ook teoloë oral vertel
Dat die Wet eers vierhonderd jaar later deur God is opgestel
Tog as jy die Levitiese wette nagaan en fyn bekyk en bestudeer
Vind jy ook trekke van die tien gebooie keer op keer.

Abram se vrou was pragtig, jonk en vreeslik mooi
Uit vrees vir Egipte is die suster storie netjies opgetooi
Die Egiptenaars hoofde sien haar en beplan haar aanname
Maar God behoed en keer en straf, want hul hoort te same.

Wat is dan die doel van die Tien Gebooie man?
Die stiptelike skep van gewete as jy ken en kan!
Is te veel vandag verlaag of verhewe? Kyk gulsig rond en loer
Na omkoop, materie en los meisies of selfs haar eie broer.

Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie
Van dobbel en kasino’s word dan niks gesê nie
Snaaks dat dit tog soms ’n mens se gewete pla
Ja, dis die boodskap wat Tien Gebooie vir almal dra.

Jy mag vir jou geen gesnede beeld of gelykenis maak nie
Selfs bo uit die hemel kom dit ook nie ter spraak nie
En ook van onder die waters of uit die aarde
Vergelyk niks met God se Liefde en Heilige waarde.

Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie
As jy te hoog lewe en tog dink dat niemand jou neerbuiging sien nie.
Want Ek die Here jou God, is jaloers op jou neerbuigingsmisdaad
En sal tot die derde geslag jou besoek in die strekking van jou kwaad.

Die outjies wat My liefhet en mense met liefde bejeën
Sal Ek vir duisend geslagte met groot genade tot die kindertjies seën.
My barmhartigheid aan die duisende wat My liefhet en My dien
Sal hulle geen moeite hê met gebooie om in gewete en hart te sien.

My Naam is vir loof en eer en geen sprake van die ydel
Laat dit in jou hart en wese in ’n vaste gewete bytel
Kyk uit vir straf as jy My naam bemors
Al kom jy om van honger en dors.

Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig
Mens partytjies en sport is glad nie so veilig.
Ses dae is genoeg om vir jou onderhoud te dra
Net een dag is al wat Ek van jou vra.

Die hele rits van jou, mag nie werk nie
Sal My woord jou dan nie kan sterk nie?
In ses dae het ek die hemel en die aarde gemaak
Jy kan dit nie als doen nie, al het jy die 7de dag geraak.

Eer jou vader en jou moeder en sal jy lank in die Here se land bly woon
Ontvang jy genade en Liefde en deel van die Seun se kroon.
Jy mag nie doodslaan en moord pleeg nie
Nie eers in gedagtes oorweeg nie.

Jy mag nie jou huwelik se eg bedink om te breek nie
Al maak die prokureer dit mooi en nie so wreed nie.
Jy mag nie ’n ander se goed vat en dit so steel nie
Al is so baie sonder integriteit en nie als regverdig verdeel nie.

Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie
Al kan hulle probeer omkoop, kan hulle nie maak of breek nie.
Jy mag nie jou naaste se goed of vrou of huis begeer
Wat het Adam daarmee uit ‘die boom’ geleer?

Die wetgeleerde het Jesus later gevra
Wat is die groot gebod wat die mens kan dra?
Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart
En jou mede mens sonder moeite, askuusies of smart.

Outeur: Andries Willem Brink