Namibië

In die veld stap ek alleen kierie in die hand
Weg is my man my liefdesband
Deur doringbome veld en sand
Met dowwe oë kyk ek vas teen berg en rand

Telkemale kom die werklikheid en ek is stom
Hoekom wil berusting dan nie kom
Gebreekte glas my lewe aan skerwe
Maak bymekaar tel op al wil jy sterwe

Aldert se stoep op Hentiesbaai
Hoor die branders in die see lawaai
Kyk op na die hemel en ek swerwe
Ek soek jou tussen duisende sterre

Sonsondergang so rooi in gloed
Die trane kom alweer in vloed
Ek wil sê Skattebol dis so wonderlik
Weg is jy, mat onder my voete weggeruk

Die werklikheid ek moet volhard in die lewe
Daarna streef om te bly by my Here
In pyn en verdriet sal Hy my dra
In geloof sal ek bid en vra

Vir ons het Hy die kruisdood gesterwe
Verseker Hy ons die ewige lewe
So moet ons standvastig bly
Ons geloof altyd in dankbaarheid bely

Riekie

© Riekie Brink