Ons Goue Bruilof 1986

50 Goue jare saam beleef,
Die lewe loop nie altyd reguit
soms ook skeef.
Soos Droogtes en Bek-en-Klou
laat maar hul wrede Knou
maar geduld soos Job het Ouboet nog altyd gehad
al loop dinge nie so glad
'n plan het hy altyd gehad.

6 kinders saam groot gemaak al was dit inderdaad
geen maklike taak.
Al 6 deur universiteit gesien
hul het dit werklik verdien
vir ons onder die hart 'n riem
Met Beurse en Lenings moes hul studeer hul studies voltooi
terug betaal ja elke sooi
3 dogters en 3 seuns was vir ons beskore, loutere plesier
vandag vir die Groot Dag is almal hier
om saam met ons Fees te vier.

Ons is trots op ons Kroos, hul het ons nooit in die steek gelaat,
was altyd in staat
om hul weg te baan
met rasse skredes het hulle vooruit gegaan.
Net Zichy loop nog sonder die strop, miskien is hy bang hy word gefop
en steek nog uit sy Krop, later wens hy tog hy het liefs met die henne in die hok
gaan skrop.

Heletia die sagmoedige onderwyseres,
haar skoliere wil haar net altyd 'caress'.

Marie Lou die presiese huisvrou, sy leer bediendes netjies en gou
om alles op hul plek te hou.

Minnie die Flinke skaapboer, sy laat haar wagters hul litte roer, kuier jy by haar neem sy jou
altyd op tou.

Hercules die stoere Boer, prakties en fluks van rond rits Kaap toe hou hy net niks!

Chris Bestuurder van AGRA, besigheidssin soos min
hy laat selfs sy vrou haar spronge spring
maar sy het veel om oor te sing.

Zichy die ou Laatlammetjie,
lektor by UNISA is joviaal
maar nie te skraal
'n mooi humoristiese geaardheid
in der waarheid.

So som ek ons Kroos op, goeie kinders want hulle kom altyd weer huis-toe dan kan ons na hulle gesprekke luister
al hoor ons nie altyd wanneer hul so fluister, want sien ons is mos so doof
en soms skep dit tog 'n kloof
Maar dit sal ons liefde nie van hulle beroof.

Fluit Fluit my storie is uit